logo
Chọn công cụ để sử dụng
Công cụ quản lý khách hàng tập trung
Sắp xếp, phân loại và quản lý tập trung dữ liệu khách hàng. Kết nối dữ liệu khách hàng hỗ trợ với các hoạt động marketing.
Đăng ký
Công cụ Chatbot và bán hàng tự động
Tạo chatbot bán hàng, chăm sóc khách hàng tự động. Gửi thông điệp đúng người, đúng thời điểm qua Facebook Messenger.
Đăng ký
Tạo Landing Page chuyển đổi cao trong 5 phút
Kéo thả landing page trong 5 phút, tối ưu chuyển đổi dễ dàng, nhanh chóng, không cần biết kỹ thuật.
Đăng ký
Công cụ quản lý mạng xã hội tập trung
Quản lý, phân tích và tối ưu hiệu quả tất cả các mạng xã hội tại một nơi.
Đăng ký
Công cụ tối ưu quảng cáo tự động
Tối ưu hiệu quả quảng cáo của bạn một cách tự động dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Đăng ký