logo
Chọn công cụ để sử dụng
CHATBOT
Công cụ chatbot và bán hàng tự động
Tạo chatbot bán hàng, chăm sóc khách hàng tự động. Gửi thông điệp đúng người, đúng thời điểm qua Facebook Messenger.
Tìm hiểu thêm
LANDINGPAGE
Tạo Landing Page chuyển đổi cao trong 5 phút
Kéo thả landing page trong 5 phút, tối ưu chuyển đổi dễ dàng, nhanh chóng, không cần biết kỹ thuật.
Tìm hiểu thêm
SOCIAL
Công cụ quản lý mạng xã hội tập trung
Quản lý, phân tích và tối ưu hiệu quả tất cả các mạng xã hội tại một nơi.
Tìm hiểu thêm
CRM
Công cụ quản lý khách hàng tập trung
Sắp xếp, phân loại và quản lý tập trung dữ liệu khách hàng. Kết nối dữ liệu khách hàng hỗ trợ với các hoạt động marketing.
Tìm hiểu thêm